Monitor Polski

M.P.2020.429

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 38/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gołba Krzysztof Stanisław, 2. Kopczyński Zbigniew, 3. Pluskiewicz Wojciech, 4. Szpak Aleksander Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Halaba Zenon, 6. Kowalski Piotr, 7. Moszyński Janusz Leonard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Słodowy Wojciech Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Grabowski Janusz Józef, 10. Jackowicz-Korczyński Tadeusz Marian, 11. Węgierski Andrzej Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Kreis Małgorzata Joanna, 13. Kurek Bogusław Janusz, 14. Mencel Marek, 15. Pieczul Bronisław Ryszard, pośmiertnie 16. Duszkiewicz Zbigniew Andrzej, 17. Kwiecień Ireneusz Jacek, 18. Ziółkowski Andrzej Edward,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Makulski Tadeusz Marek, 20. Stachurski Piotr Antoni, 21. Urban Tadeusz Adam.