Monitor Polski

M.P.2019.989

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 383/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Radłowski Zbigniew Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Pajda Stefan,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

3. Skrzydlewski Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

4. Stępa Franciszek, 5. Stępa Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Król Edward, 7. Święcki Marian,

pośmiertnie

8. Chojecki Zygmunt, 9. Milner Edward,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Obara Stefania,

11. Zacharski Marian,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

12. Frąckiewicz Zygmunt,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Maćczak Janina,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi dla zachowania tożsamości narodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Cebula Stanisław.