Monitor Polski

M.P.2019.660

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 maja 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 231/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Chorwacji

za wybitne zasługi w rozwijaniu stosunków polsko-chorwackich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Meštrović Mate, 2. Meštrović Rumjana, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Królestwie Hiszpanii

za wybitne zasługi w pracy badawczej nad Polonią hiszpańską, za popularyzowanie polskiej kultury i nauki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Bąk Grzegorz Marian, obywatele Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Lange Bernd, 5. Watterott Gerhard,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Gibraltarze

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Patron Fidelio.