Monitor Polski

M.P.2019.655

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 224/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Faszczewska Janina, 2. Palmowski Jerzy,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

3. Perkowski Mieczysław,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Wróblewski Jan Ignacy.