Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.563

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 188/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury i historii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Junevičius Dainius,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie, za popularyzowanie polskiej kultury i historii:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Borusewicz Mieczysław (Borusevič Mečislav),

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Ilgiewicz Henryka (Ilgevič Henrika),

za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie, za popularyzowanie polskiej kultury i historii:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Grygorowicz Marian (Grigorovič Marian), 5. Jučas Jonas, 6. Malewski Henryk (Malevski Hendryk), 7. Rotkiewicz Roman (Rotkevič Roman), 8. Sokołowski Leon Adolf (Sakalauskas Leonas Adolfas), 9. Stankiewicz Wojciech (Stankevič Voitech), 10. Wasilewski Eugeniusz Grzegorz (Vasilevskis Eugenius Grigalius),

pośmiertnie

11. Pakalnis Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Falkowski Henryk (Falkovski Henrik), 13. Niewiadomski Robert (Neviadomski Robert), 14. Tarejlis Marian (Tareilis Marjan).