Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.548

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 157/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Krupa Sylwia Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Rajewska Dorota Zofia,

obywatelka Kanady

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bulzacka Maria,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej, za działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Nalazek Rainer,

pośmiertnie

5. Weber Christian,

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Gibraltarze, za promowanie Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

6. Yome Eloisa.