Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.164

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 578/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w rozsławianiu imienia Polski w świecie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

1. Wagner Władysław Walerian,

obywatel Republiki Indonezji

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indonezyjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Gontha Peter Frans,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Związku Australijskim:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Solarski Teresa,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za krzewienie tradycji narodowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Drajkopyl Małgorzata,

obywatelka Związku Australijskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zamecznik Anna Waleria.