Monitor Polski

M.P.2019.110

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 532/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Malty

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich obywateli, za promowanie Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Apap Anthony,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Austrii

za zasługi w niesieniu pomocy polskim obywatelom, za działalność charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kiziuk Jerzy,

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego sportu narciarskiego, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Horngacher Stefan,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Państwie Izrael:

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Ziółkowska Genowefa, s. Caritas,

za zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Pacocha Maria Jolanta, s. Róża,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

6. Kimmel Marek, 7. Król Kornelia Ewa,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej

8. Smolij Mariusz,

obywatele Związku Australijskiego

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Bali Stephen Louis, 10. Borsak Robert, 11. Clarke David John,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim:

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o Polsce, za działalność polonijną

12. Balcerzak Andrzej Ryszard,

za zasługi w badaniu i upamiętnianiu losów Polaków w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, za działalność społeczną i charytatywną

13. Wisniowski Stefan Kazimierz,

obywatelka Japonii zamieszkała w Związku Australijskim

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o historii Polski, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Australii

14. Okagami Riho,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Andrusiewicz Helena.