Monitor Polski

M.P.2019.96

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 października 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 488/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych we Francji

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Pranke Jan Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Republiki Czeskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, kulturalnej i transgranicznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Molík František, 3. Mužiček Oskar,

obywatelka Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w odkrywaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski i Niemiec, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Republice Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Labrenz-Weiβ Hanna Marcelina,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Nowej Zelandii

za zasługi w działalności polonijnej, za niesienie pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Christchurch

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Polczak Erwin Robert,

obywatelka Republiki Włoskiej

za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej, za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. s. Ferfoglia Susi.