Monitor Polski

M.P.2019.95

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 487/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie, za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Paluch Tadeusz Adam,

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi dla społeczności polskiej na Ukrainie, za popularyzowanie polskiej kultury, oświaty i tradycji narodowych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Grzegocki Mieczysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Tysson Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Łuciw Jurij, 5. Sokołowska Zofia Bożena,

za zasługi dla społeczności polskiej na Ukrainie, za popularyzowanie polskiej kultury, oświaty i tradycji narodowych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Ilczyszyn Henryk, 7. Leusz Andrzej, 8. Michniewicz Zofia, 9. Tracz Walery,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Ziembowicz Maria.