Monitor Polski

M.P.2019.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 465/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bazylewska Halina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Talarczyk Tadeusz Franciszek,

za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich, za ofiarną służbę w ratowaniu życia i zdrowia potrzebującym pomocy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

3. Karp Apolonia,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

4. Kiałka Stanisław, 5. Kucharski Tadeusz, 6. Łagiewski Apolinary, 7. Usow Bolesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Stypułkowski Witold, 9. Szumski Mieczysław, 10. Zagórski Władysław Franciszek,

pośmiertnie

11. Downarowicz Antoni Zygmunt, 12. Guziewicz Konstanty, 13. Krempa Roman, 14. Pliszka Jan, 15. Rządziński Roman, 16. Sadowski Ignacy, 17. Sobania Antoni, 18. Stasiukiewicz Jan, 19. Taub Henryk Karol,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Gabiniewicz Maria,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Nurowski Zbigniew,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kanady

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich oraz kanadyjskiej Polonii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Palimąka Józef,

za zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich, za poświęcenie w ratowaniu osób potrzebujących pomocy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

23. Marmasz Stefan,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

24. Bielecka Krystyna Helena, 25. Maciąg Franciszek.