M.P.2018.1140

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 407/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Adamczak Wacław Stanisław, 2. Brodowicz Krzysztof Andrzej, 3. Mosio Daniel Jan, 4. Reda Edward, 5. Rossa Ryszard, 6. Skoczek Bronisław, 7. ks. Szczykutowicz Franciszek Stanisław, 8. Terpiłowski Bogusław Florian,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Boryczka Stanisław, 10. Kubisztal Kazimierz.