Monitor Polski

M.P.2018.1129

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 380/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Łotwy:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskiej współpracy kulturalnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Vilks Andris,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lancmanis Imants,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kamińska Ruta,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Balode Ingmara, 5. Osokins Georgijs,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Górski Wacław,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Radosz Stanisław Ryszard,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Królestwie Szwecji

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Głuch Marcin Dominik.