Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.1065

Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 363/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Paszkiewicz Anna Ludwika,

2. Paszkiewicz Salwiusz Zbigniew,

3. Sikora Dariusz Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Jędruch Jacenty Jakub,

5. Koralewski Jacek Franciszek,

6. Majewski Jacek Andrzej,

7. Olszówka Wacław Franciszek,

8. Popek Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Flis Jan,

10. Kiciński Henryk Marian,

11. Pękała Wojciech,

12. Rogoziński Mirosław Stanisław,

13. Targosz Stanisława Marta,

14. Tracz Krystyna.