Monitor Polski

M.P.2018.1063

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 361/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Związku Australijskim:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Cyroń Krystyna, 2. Żurawski Jolanta Maria,

za zasługi w pracy pedagogicznej, za działalność misyjną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. s. Misiak Agnieszka,

za zasługi w działalności polonijnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Druć Halina Anna,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Ellsmore Ewelina,

obywatele Związku Australijskiego

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Australii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Atkinson Bruce,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Suleyman Natalie,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Cyganiuk Zofia Maria,

za osiągnięcia w pracy literackiej, za krzewienie polskości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Skrzynecki Peter.