Monitor Polski

M.P.2018.1061

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 359/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za rozwijanie polsko-nowozelandzkiej współpracy gospodarczej

1. Jasica Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej, za propagowanie polskiej kultury:

2. Pawłowska Ilona Elżbieta, 3. Pawłowski Jacek Marian,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej sztuki filmowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Lepionka Wanda Halina,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz wspierania rozwoju dzieci

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Scherer Jolanta Ewa.