Monitor Polski

M.P.2018.1060

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 358/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ za wybitne zasługi w działalności polonijnej i pracy dydaktycznej, za popularyzowanie kultury i języka polskiego

1. Cesarska Elżbieta,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej historii

2. Derwiński Zdzisław Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność polonijną

3. Skonieczny Witold Ignacy,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

4. Łacek Bronisław,

5. Prociuk Halina Elżbieta,

za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury

6. Siedlecki Andrzej,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego: za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Dzierzba Ryszard Adam,

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Batorowicz Alicja Magdalena, obywatele Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w działalności społecznej i edukacyjno-oświatowej na rzecz środowisk polonijnych w Australii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Nowak Maria Helena,

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Grabek Adam.