Monitor Polski

M.P.2018.1028

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 337/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii, za popularyzowanie polskiej kultury i historii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pawlik Marian Antoni,

za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Koronczewska Teresa,

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gręda-Bogusz Sylwia Małgorzata,

za zasługi w działalności polonijnej i kulturalno-oświatowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Pędzińska Irena,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Papui-Nowej Gwinei za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy kulturowej i naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. o. Czuba Jan Stanisław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w społeczeństwie australijskim

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Bajkowski Eugeniusz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za rozwijanie polsko-australijskiej współpracy gospodarczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Łuk-Kozika Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności dydaktycznej, za propagowanie kultury, tradycji i języka polskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Puszkar Halina Józefa,

za działalność na rzecz społeczności polskiej w Melbourne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Szendrak Stanisław, obywatele Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Australii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Tudge Alan,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Dziedzic Elizabeth, 12. Horky Wanda, za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kukla Regina.