Monitor Polski

M.P.2018.893

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lipca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 301/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rossman Danuta Antonina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pawłowski Stanisław Kazimierz, 3. Prabucki Jan, 4. Ziemiańczuk Michał,

pośmiertnie

5. Langiewicz Stanisław Karol, 6. Motylonek Stefan, 7. Pyzowski Emil,

8. Wolski Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania tożsamości narodowej,

za pracę duszpasterską

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

9. ks. Szczepański Jan,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Chuda Władysława,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych obywatel Republiki Argentyńskiej

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

11. Dąbrowski Władysław Jan,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

12. Besiński Edward, 13. Kuba Edward, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej: 14. Plaskiewicz Helena Łucja,

pośmiertnie

15. Burak Edward.