Monitor Polski

M.P.2018.886

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 244/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Zgirska Mirosława Anna,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Austrii:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Austrii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Nemling Danuta Zofia,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Niemirowicz Barbara, obywatel Irlandii

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy gospodarczej,

za działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju Pomorza

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Higgins David,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Wielkim Księstwie Luksemburga:

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Luksemburgu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Stypuła Danuta,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury,

za działalność polonijną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Karczewska Hanna, 7. Karczewski Maciej, 8. Wierzbicki Marcin Mateusz, za zasługi w rozwijaniu polsko- luksemburskiej współpracy gospodarczej, za działalność polonijną 9. Sosna Artur.