Monitor Polski

M.P.2018.776

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 218/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jastrzębski Marian, 2. Kawęcki Bronisław Zbigniew,

pośmiertnie

3. Białas Jan Stanisław, 4. Minda Bogusław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Ciecieląg Stanisław, 6. Ćwiklińska Krystyna Ewa, 7. Dudziński Waldemar, 8. Pietrzak Marek Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kostecki Mieczysław Mirosław, 10. Nazimek Krzysztof Maciej, na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

11. Dróżdż Wiesław Adam, 12. Gołąbek Zdzisław, 13. Włoskowicz Józef.