Monitor Polski

M.P.2018.686

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 185/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej, za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce, za pracę duszpasterską:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Nowaczyk Jerzy Sławomir,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Jankiewicz Eugeniusz Florian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. ks. bp Dyczkowski Adam Feliks, 4. ks. bp Socha Paweł,

pośmiertnie

5. ks. Płóciennik Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej

6. ks. Sadownik Piotr,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz obrony wartości chrześcijańskich, za przeciwstawianie się laicyzacji społeczeństwa przez władze PRL

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Donabidowicz Krzysztof, 8. Kamiński Zenon, 9. Kotecki Witold, 10. Mączyński Tadeusz,

pośmiertnie

11. Ajszpur Antoni, 12. Lentowicz Helena, 13. ks. Michalski Kazimierz, 14. Stypułkowski Zygmunt,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, społecznej i publicznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Czyżewski Władysław Henryk, 16. Piotrowski Walerian Jan,

pośmiertnie

17. Kula Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Drozd Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Błaszczyk Krzysztof Jakub, 20. Malicki Bogusław Jan, 21. Nuckowski Marek Krzysztof, 22. Skorulski Jarosław Franciszek,

za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej i rozwoju regionalnego,

za osiągnięcia w działalności zawodowej, społecznej i publicznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Babiuch Marian Stanisław, 24. Lipiec Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Oleszewski Zenon,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Dzwonkowski Tadeusz, 27. Gabryszewski Andrzej Waldemar, 28. Sydor Brunon,

pośmiertnie

29. Abłażej Genowefa, na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kuczyński Marek Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej,

za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Ardelli Tadeusz, 32. Płonka Elżbieta Teresa, 33. Szumlicz Halina Teresa.