Monitor Polski

M.P.2018.603

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 141/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Robakowski Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Przedpełski Józef,

pośmiertnie

3. Jaster Stanisław Gustaw, 4. Olszewski Józef, 5. Romańczyk Władysław,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Caban Józef, 7. Wierzbicki Jan,

pośmiertnie

8. Ballue Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w krzewieniu polskości wśród osób deportowanych i więzionych w miejscach zsyłek

9. Olszewska Leokadia.