Monitor Polski

M.P.2018.382

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 42/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Kiejzik Lilia (Keizik Lilija), 2. Litwinowicz Irena (Litvinovič Irena), 3. Rekść Maria (Rekst Marija),

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. ks. Jasiński Tadeusz (Jasinski Tadeuš), 5. Maksymowicz Edyta (Maksimovič Edita), 6. Markiewicz Regina (Markevič Regina),

za zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Szuszkiewicz Józef (Šuškievič Josif),

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Błaszkiewicz Adam (Blaškevič Adam),

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Klimaszewska Alicja Maria (Klimaševska Alicija Marija), 10. Ludkowski Artur (Liudkovski Artur),

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Bajor Alwida Antonina (Bajor Alvida Antonina), 12. Balsienė Hanna (Balsienė Hana), 13. Lejsza Józef (Leiša Josifas), 14. Rutkowska Krystyna (Rutkovska Kristina), 15. Szostakowski Józef (Šostakovski Juzef),

za zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Dawlewicz Mirosław (Davlevič Miroslav), 17. Sokołowska Henryka (Sokolovska Henrika), 18. Zaborowska Grażyna (Zabarauskaitė Gražina).