Monitor Polski

M.P.2018.375

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 37/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Francuskiej

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Metzu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Konieczny Boleslaw Vincent, 2. Konieczny Jadwiga-Maria,

pośmiertnie

3. Steć Irena Elżbieta,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Nowej Zelandii, za popularyzowanie polskiej kultury i historii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Lepionka Zdzisław Józef, 5. Tomaszyk Krystyna Stanisława,

obywatel Nowej Zelandii

za zasługi w rozwijaniu polsko- nowozelandzkiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Rabel Roberto.