Monitor Polski

M.P.2018.172

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 599/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kaszyca Zygfryd Stefan,

pośmiertnie

2. Gabryś Marek Bogumił, 3. Gulcz Tadeusz, 4. Indyk Maria Katarzyna,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Drogoń Józef, 6. Frankiewicz Joanna Dorota, 7. Gumowski Leszek Andrzej, 8. Kawalec Anna Maria, 9. Kawałko Tomasz Wiktor, 10. Klimiuk Andrzej Józef, 11. Maciąg Stefan Grzegorz, 12. Molenda Paweł Józef, 13. Niemirski Wacław, 14. Podmagórska Alina Maria, 15. Skwarek Waldemar Stanisław, 16. Skwarek Zofia Marianna, 17. Suszek Stanisław,

pośmiertnie

18. Berkowski Zdzisław Jan, 19. Bojarski Zdzisław Jan, 20. Budzyński Robert Bernard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Budzyńska Beata, 22. Cebula Lucjan, 23. Czechoński Stanisław Andrzej, 24. Duma Lucyna, 25. Gołębiewski Grzegorz, 26. Haładaj Grzegorz Eugeniusz, 27. Ignaszewski Marek, 28. Kamińska Alina, 29. Kiszczak Jadwiga Maria, 30. Kożusznik Józef Jerzy, 31. Misiek Józef Antoni, 32. Naklicki Andrzej Józef, 33. Nowok Paweł Herman, 34. Ptasiński Roman Zygmunt, 35. Rozmus Władysław, 36. Sieradzki Wojciech Stanisław, 37. Suzga Tadeusz, 38. Szymczak Stanisław Kazimierz, 39. Szymkowicz Paweł Stanisław, 40. Toczyłowski Henryk,

pośmiertnie

41. Borowski Józef Roman, 42. Gozdecki Tadeusz, 43. Seniuk Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Czapiewski Leon, 45. Domaradzka Irena, 46. Kaczorowski Jarosław Marek, 47. Linkowski Grzegorz Tomasz, 48. Lizer Stanisław Andrzej, 49. Łubiarz Alfred Jan, 50. Przybylski Krzysztof Roman, 51. Szlagowski Roman.