Monitor Polski

M.P.2018.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 537/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów w Australii i Nowej Zelandii:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Kołodziej Józef Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. ks. Dudek Antoni Andrzej, 3. ks. Przybylak Tadeusz, 4. ks. Wrona Stanisław Tadeusz,

pośmiertnie

5. ks. Chwałek Krzysztof,

za wybitne osiągnięcia w twórczości literackiej i artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Baterowicz Marek,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów w Australii i Nowej Zelandii:

7. ks. Bojda Kazimierz, 8. ks. Karasiuk Przemysław Sylwester, 9. ks. Smaga Ignacy,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

10. Kędziora Małgorzata Jolanta,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za pracę społeczną na rzecz środowisk polonijnych we Francji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Aloszko Grażyna Radosława.