Monitor Polski

M.P.2018.66

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 534/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. broni Adamczak Janusz, 2. gen. dyw. Mika Jarosław,

za zasługi dla obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. gen. bryg. Głąb Robert Tadeusz, 4. płk Ozga Wojciech Józef, 5. kmdr Zdonek Krzysztof Lucjan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. płk Dymanowski Karol, 7. płk Koziatek Szymon, 8. płk Malec Mieczysław, 9. płk Parylak Dariusz Krzysztof, 10. płk Pszczoła Jacek, 11. płk Ryczkowski Dariusz Karol, 12. płk Rydz Jan Stanisław.