Monitor Polski

M.P.2017.1080

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 421/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Maciejewski Kazimierz,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Czauderna Stefan,

obywatel Związku Australijskiego

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Wakeling Nicholas,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Bułgarii

za zasługi w rozwijaniu polsko-bułgarskiej współpracy gospodarczej i kulturalno-oświatowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Stankiewicz Kazimierz,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, kultury i sztuki, za działalność publicystyczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Witt Krzysztof Piotr,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich oraz osób potrzebujących pomocy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Lebioda Henry,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Jaworski Marian,

obywatele Kanady

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy wojskowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Axworthy Lloyd, 9. Baird John Russel, 10. Opitz Ted,

obywatelka Republiki Kolumbii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kolumbijskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. González Ariza Victoria,

obywatel Republiki Łotewskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Kļava Ilgvars,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Pudełek Józef,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Stevens Kenneth,

obywatel Republiki Włoskiej

za zasługi w polsko-włoskiej współpracy, za promowanie idei wolontariatu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Menapace Ivo.