Monitor Polski

M.P.2017.900

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 371/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. ks. Łaski Roch,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Kurek Stefan, 3. Tyralski Jerzy Tadeusz,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Sojecki Bogumił Antoni,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Stangel Zdzisław Jan,

pośmiertnie

6. o. Sanikowski Leonard.