Monitor Polski

M.P.2017.743

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 223/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Borowiec Andrzej Zdzisław, 2. Zabokrzycki Adam Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Krotliński Jarosław, 4. Łyjak Albert, 5. Madziarczyk Tadeusz Józef, 6. Marczak Mieczysław Grzegorz, 7. Suszyńska Małgorzata,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Bryk Andrzej Bogusław, 9. Chmielowiec Roman Adam, 10. Jakubiszyn-Borowiec Kazimiera Janina, 11. Kawalec Krzysztof Stanisław, 12. Knakiewicz Henryk Jan, 13. Perlak Maria, 14. Pietraszko Jerzy, 15. Podlejska Janina, 16. Ryczek Stanisław Ludwik, 17. Serwa Ryszard, 18. Zgłobicki Jan,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Klimek Elżbieta Ewa, 20. Klimek Stanisław Andrzej, 21. Kondratowicz Iwona, 22. Kutowska Aleksandra Danuta, 23. Nowik Hanna Elżbieta, 24. Nowik Tomasz, 25. Ratajczak Janina Izabella, 26. Szatkowski Adam Lucjan, 27. Żabińska Marianna.