Monitor Polski

M.P.2017.622

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 177/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Foksa Władysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Poteraj Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Linowski Henryk, 4. Oboron Jerzy, 5. Rakowski Janusz Feliks,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Atemborski Henryk Władysław, 7. Michniewicz Marian,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kowalczewski Zdzisław, 9. Szempliński Tadeusz Wiesław,

pośmiertnie

10. Biegun Antoni, 11. Piechalski Wincenty Anastazy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Jędrych Jadwiga Aniela, 13. Michalski Witold, 14. Pop Józef, 15. Wieczorek Józef, 16. Żukowska Krystyna Maria,

za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia ludzkiego podczas II wojny światowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. s. Reszczyńska Lucja,

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Rebzda Marta,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Argentyńskiej

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Żebrowski Antoni,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kosk Tadeusz,

pośmiertnie

21. Lipka Józef, 22. Sęk Jan, 23. Szyiński Józef.