Monitor Polski

M.P.2017.563

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 150/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dmochowski Artur Antoni, 2. Jarosz Stanisław,

pośmiertnie

3. Haniszewski Michał,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gajkowski Adam Marian, 5. Horak Stefania, 6. Jaskulski Tadeusz Stanisław, 7. Kacprzak Zdzisław, 8. Karandziej Jan, 9. ks. Lipiec Bogdan, 10. Natusiewicz Marek Andrzej, 11. Szafrańska Teresa, 12. Tarasiński Tadeusz Feliks, 13. Wójcik Jan Marcin, 14. Wróbel Paweł Waldemar, 15. Zięba Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Fostowicz-Zahorski Andrzej Jan, 17. Girin Bogusław Marian, 18. Heynar-Skowrońska Wanda Ewa, 19. Ilczyszyn Anna, 20. Kondratowicz Mirosława, 21. Pawlik Adam, 22. Pawlik Magdalena, 23. Polak Edward Michał, 24. Sawicki Henryk Krzysztof, 25. Szukała Stanisław Józef, 26. Urba Leszek Marek, 27. Walczak Roman Wiesław, 28. Zatoń Marek Leszek, 29. Zborowski Lech, 30. Zubel Zbigniew,

pośmiertnie

31. Zborowski Marek,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Bierła Leszek Józef, 33. Chłopek Aleksander, 34. Florjan Franciszek, 35. Gwiżdż Adam Jan, 36. Horban Hanna Irena, 37. Miarecki Jan, 38. Nowoświat Antoni Marian, 39. Ossowski Kazimierz Przemysław, 40. Piątkowski Tomasz Stanisław, 41. Pierzchalski Wacław Roman, 42. Skorupa Zbigniew, 43. Szulc Zygmunt Jan, 44. Tabor Anna Joanna, 45. Wawrowski Jerzy Marek.