Monitor Polski

M.P.2017.497

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 122/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pater Kazimierz,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy, za działalność na rzecz środowisk polonijnych we Francji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Forkasiewicz Wiesław Kazimierz,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Francuskiej

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych we Francji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Ludwiczak Maria Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Foltzer Marta,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przygotowania szczytu NATO w Warszawie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Antoszkiewicz Andrzej Piotr,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz kultywowania tradycji narodowych i zachowania dziedzictwa narodowego Polski za granicą

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Rowny Edward Lion,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji w Polsce w czasie stanu wojennego, za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Gowing Nicholas Keith.