Monitor Polski

M.P.2017.483

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 117/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Matrzak Ryszard Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Filipowicz Ryszard Stanisław,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Boryczko Tadeusz, 4. Strawiński Eugeniusz Stefan,

pośmiertnie

5. Lapierre Jadwiga Danuta, 6. Mydlik Marceli, 7. Rosiak Stanisław, 8. Rutkowski Tadeusz, 9. ks. Ryczkowski Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Jabłońska Janina Bronisława, 11. Kijowski Tadeusz Czesław, 12. Pietrek Janina, 13. Sieradzka Izabella Irena,

pośmiertnie

14. Jastrzębski Wiktor, 15. Kasperowicz Adela, 16. Mil Wincenty,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Lutak Tadeusz Władysław,

pośmiertnie

18. Mroczkowski Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Krosiński Mieczysław,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność artystyczną i twórczą

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

20. Kopczyński Onufry Bronisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej

21. Przybylski Hilary Józef,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

22. Ziętal Zygmunt Jan,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

23. Izdebski Ryszard, 24. Jaroń Jan, 25. Kawa Piotr, 26. Kowalik Jan, 27. Kułaga Franciszek, 28. Zalisz Edmund,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

29. Kuśmierek Wiesława Barbara.