Monitor Polski

M.P.2017.472

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 81/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatel Republiki Albanii

za rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie kontroli państwowej, za promowanie polskiej metodyki kontroli oraz popularyzowanie polskiej kultury i sztuki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Leskaj Bujar,

obywatel Republiki Czeskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Zámečnik Jaroslav,

obywatelka państwa Izrael

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-izraelskiej współpracy badawczej, za integrowanie polskich i zagranicznych środowisk naukowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Gorinstein Shela,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Kanady za zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, kultury i sztuki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kozlowski Antony Alexander Cunningham,

obywatel Republiki Serbii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-serbskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Bogojević Radojko,

obywatel Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w popularyzowaniu współczesnej historii Polski, za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Patricelli Marco.