Monitor Polski

M.P.2017.355

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 63/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w kształtowaniu świadomości moralnej i patriotycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i ustrojowych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Sadłowski Czesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pokorski Andrzej Krzysztof,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bronikowska Izabella, 4. Gołdynia Jadwiga, 5. Mazur Krzysztof, 6. Mikuta Wacław, 7. Żukowski Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Czajkowski Ryszard Stanisław, 9. Dziedzic Józef, 10. Filip Julian, 11. Glanert Paweł, 12. Kaszubowski Dariusz Andrzej, 13. Kozicka Barbara Danuta, 14. Stajnke Marek, 15. Śmigiel Sylwester, 16. Wyżlic Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Basiewicz Halina Ewa, 18. Cyganik Wacław, 19. Frańczak-Prochowski Tadeusz Zygmunt, 20. Gliniak Waldemar, 21. Gołdynia Grzegorz Władysław, 22. Plaugo Łucja Janina, 23. Strzok-Lewicki Igor Zbigniew, 24. Wesołek Danuta.