Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.343

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 49/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatel Republiki Litewskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Sienkiewicz Michał,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w kształtowaniu polsko-niemieckich stosunków

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Vietig Jürgen,

za zasługi w działalności charytatywnej, za niesienie pomocy humanitarnej osobom potrzebującym w Polsce, za wspieranie polskich placówek medycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. von Scharpen Rainer Georg, 4. von Sethe Marie-Luise,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania prawdy o Zbrodni Katyńskiej, za działalność polonijną i harcerską

5. Herzog Franciszek Stefan,

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego

6. Meron Theodor,

obywatel Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie energetyki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Furfari Samuele.