Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.299

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 7/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność podejmowaną na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach organizacji studenckiej "Niezależne Zrzeszenie Studentów":

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Budziakowski Krzysztof Marek,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Horubała Andrzej, 3. Lasota Marek Wojciech, 4. Łuczka Mirosław, 5. Mathiasz Andrzej Marek, 6. Modelski Wojciech Cezary, 7. Rykowski Zbigniew Władysław, 8. Sternicki Jerzy Karol, 9. Świercz Wiktor Aleksander, 10. Taran Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Brożyna Piotr Jerzy, 12. Domagała Marek Zdzisław, 13. Kaczmarek Filip Andrzej, 14. Kalita Adam Wiesław, 15. Krzysztofiak Krzysztof Maciej, 16. Lignarski Andrzej, 17. Marszałek Lucyna, 18. Nowotny Andrzej Krzysztof, 19. Ogiński Piotr Michał, 20. Rykowska Elżbieta Sławomira, 21. Sadowska-Czaputowicz Magdalena Barbara, 22. Sufin Krzysztof Kuba, 23. Tarnawska Wanda Jadwiga, 24. Wiśniewski Tomasz Stefan, 25. Wroński Artur Dominik, 26. Ziemiński Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność podejmowaną na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach organizacji studenckiej "Niezależne Zrzeszenie Studentów":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Bujalski Paweł, 28. Grzebalski Lech Stefan, 29. Grzesik Witold Tadeusz, 30. Jurkowski Tomasz Jerzy, 31. Koszarski Krzysztof Maria, 32. Kowalewski Robert Janusz, 33. Ochnik Lech Aleksander, 34. Pikiewicz Jacek Juliusz, 35. Sławiński Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Biestek Marek Jarosław, 37. Głębocki Robert Stanisław, 38. Grużdź Jarosław Stefan, 39. Hennel Zbigniew Antoni, 40. Kaczmarczyk Andrzej Paweł, 41. Kempa Karol Jerzy, 42. Kumala Janusz, 43. Pietrasiewicz Adam Maciej.