Monitor Polski

M.P.2017.149

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 587/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i związkowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Calińska-Mayer Małgorzata Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiej wsi, za działalność związkową

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dąbrowski Piotr Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiej wsi, za działalność związkową:

3. Dobiesz Stanisław Jan, 4. Napiórkowski Henryk Kazimierz, 5. Słojkowski Mirosław Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju polskiej wsi

6. Kosieradzki Roman.