Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.141

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 571/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kotlarski Paweł Jerzy, 2. Piwoński Aleksander,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Antkowiak Tadeusz, 4. Dziółko Wojciech Piotr, 5. Komorowski Henryk Józef,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gajduk Sławomir Jerzy,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

7. Dyrdał Jerzy Józef.