Monitor Polski

M.P.2017.135

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 563/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczone zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gajda-Bardon Elżbieta Apolonia, 2. Jaworowska Bożena Małgorzata, 3. Natora-Macierewicz Hanna Jadwiga, 4. Nikodem Walentyna Józefa, 5. Rejmer Wiesława Bożena, 6. Sasim Teresa Sylwia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Chmieleńska Krystyna, 8. Dąbrowska Maria Krystyna, 9. Jelonek Janina, 10. Johann Olga Maria, 11. Najnigier Grażyna Aniela, 12. Orłowska-Szeremietiew Izabela Anna,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bobrowska-Woźniak Aniela Róża, 14. Janeczko Maria Krystyna, 15. Sadowniczyk Elżbieta Barbara, 16. Świerczyńska Barbara Anna.