Monitor Polski

M.P.2017.118

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 544/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają
za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bartosz Waldemar Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kopeć Franciszek Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jankowski Maciej Władysław, 4. Kuzimski Roman Alojzy, 5. Wielgus Jerzy, 6. Zydorek Ewa Maria Teresa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową:

7. Bujara Alfred Gerard, 8. Jemioło Danuta Anna, 9. Kimso Kazimierz, 10. Lach Adam, 11. Lubaś Stanisław, 12. Nowicki Mirosław, 13. Sójka Franciszek,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

14. Biegun Andrzej Jan, 15. Kowalska-Suchecka Teresa.