Monitor Polski

M.P.2017.110

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 532/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła na Wschodzie, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych, za działalność na rzecz polskich mniejszości narodowych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. bp Purwiński Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. ks. bp Bernacki Bronisław, 3. ks. bp Klimowicz Cyryl,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. ks. Aszkiełowicz Józef, 5. ks. bp Mały Leon, 6. Miedwiediewa Małgorzata, 7. ks. abp Peta Tomasz Bernard, 8. Siwko Maria, 9. ks. bp Skomarowski Witalij, 10. ks. Smolka Piotr, 11. ks. bp Sobiło Jan Władysław, 12. ks. abp Stankiewicz Zbigniew, 13. ks. Stańczyk Dariusz Marian, 14. ks. bp Szyrokoradiuk Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. ks. Obuchowski Andrzej Jarosław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. ks. Bajcar Michał, 17. o. Dragan Marcin Marian, 18. ks. Dudek Kazimierz, 19. ks. Giżycki Jarosław Krzysztof, 20. s. Gola Maria, 21. Gostkowska Danuta Małgorzata, s. Juliana, 22. ks. Kuszman Piotr Leon, 23. Lolo Renata Elżbieta, s. Taida, 24. Łebidko Józefa, 25. ks. Magierowski Tadeusz Jan, 26. Nagórniak Stanisław, 27. s. Rybus Barbara, 28. o. Siek Włodzimierz, 29. ks. Szańca Jan, 30. ks. Żak Stanisław Antoni,

za zasługi dla polskiego Kościoła na Wschodzie, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych, za działalność na rzecz polskich mniejszości narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. o. Białek Dariusz Krzysztof, 32. ks. Kwarciński Radosław, 33. Rusin Jerzy Antoni, o. Justyn.