Monitor Polski

M.P.2016.1068

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 458/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 września 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, za upowszechnianie kultury podhalańskiej

1. Babicz Józef Władysław,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska, geologii i gospodarki wodnej

2. Białas Zygmunt Józef,

za zasługi dla rozwoju i promocji sportu szachowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Soćko Monika, 4. Wojtaszek Radosław Jakub,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Duda Jan Krzysztof, 6. Świercz Dariusz Piotr,

za zasługi w działalności związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bogucki Stefan.