Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2016.1033 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1033

Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 397/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Jandziś Jan, 2. Kabat Władysław, 3. Kokolski Eugeniusz, 4. Kubiak Józef, 5. Zalewski Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Goryca Józefa, 7. Sarwicki Stanisław,

pośmiertnie

8. Dedio Adam Stanisław, 9. Kulik Stanisław, 10. Selmanowicz Feliks, 11. Szewczyk Stanisław, 12. Świerzbin Dominik,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Bobiński Leon, 14. Goiński Stanisław, 15. Jastrzębski Mieczysław, 16. Kaczanowski Paweł, 17. Konieczka Zofia, 18. Kuczmerski Mieczysław, 19. Lipiński Władysław, 20. Matla Władysław, 21. Miksza Aleksander, 22. Pilch Władysław, 23. Posłuszny Antoni, 24. Skrobot Jan, 25. Suzdorf Aleksander Symeon, 26. Szymański Jan, 27. Wach Jan,

pośmiertnie

28. Czereś Julian, 29. Jaremkiewicz Helena, 30. Najmrodzki Zygmunt, 31. Wawrzyniak Zygmunt,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Szyksznian Danuta Felicja,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Bojarczuk Michał, 34. Domański Wacław, 35. Holak Zenon, 36. Kaczorowski Stanisław, 37. Łabieniec Stanisław, 38. Żerański Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Kuszka Eugeniusz,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz upamiętniania zbrodni katyńskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

40. Kowalska Józefa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Prusaczyk Bronisław.