Monitor Polski

M.P.2016.869

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 355/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Gilewski Janusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Żochowski Wiesław Piotr,

pośmiertnie

3. Gwiaździński Mikołaj, 4. Hellwig Bronisław Karol, 5. Kubalski Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Skalski Henryk Czesław, 7. Wroczyński Mieczysław Józef,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie tożsamości kulturowej Polaków

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

8. ks. Leśniewski Apolinary Józef,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za szczególne zaangażowanie w dzieło tworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Konopka Łucja,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury, za wkład w promowanie problematyki tożsamości historycznej stolicy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Domaradzki Krzysztof,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Stryjecki Ryszard Wojciech, 12. Syposz Mieczysław,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu tożsamości kulturowej Polaków podczas II wojny światowej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

13. Pokrzywnicka-Borowska Irena Bronisława,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za szczególne zaangażowanie w dzieło tworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Osiński Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Komuda Andrzej, 16. Kościelna-Ratowska Agata, 17. Niziurska-Olszaniec Martyna, 18. Radziukiewicz Jan, 19. Sielicka-Jastrzębska Julia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Rembowska Karolina,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Górecka Bożena, 22. Karanter Beata, 23. Krymowska Teresa s. Tarsylla, 24. Rodzoś Bożenna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Rzeźnik Anna Maria, 26. Skirgajłło-Krajewski Kasper Hubert,

za zasługi dla rozwoju urbanistyki i kształtowania ładu przestrzennego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Happach Marlena,

za zasługi w promowaniu działań na rzecz poprawy infrastruktury miejskiej, za osiągnięcia w upowszechnianiu pamięci o najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kaszuba Wojciech.