Monitor Polski

M.P.2016.864

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 300/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kumor Emil,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Ślusarczyk Karol,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Laskowski Józef Jan, 4. Zaniewski Mieczysław,

pośmiertnie

5. Chycki Władysław,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

6. Tarnowska Maria Aniela,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Urbankowski Bohdan Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Jeziorny Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Błaszkiewicz Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Lis Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Głodek Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. ks. Sądecki Waldemar.