Monitor Polski

M.P.2016.852

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 278/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za bohaterski udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca ʼ 56:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Cieślewicz Zenon, 2. Deckert Bogumił Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Andrzejewski Bogdan Kazimierz, 4. Cichoński Andrzej, 5. Dębski Mieczysław, 6. Gościło Wiesław Piotr, 7. Kaniewski Józef Alfons, 8. Roszak Zygmunt, 9. Wiatr Wojciech,

pośmiertnie

10. Drzewiecki Zbigniew, 11. Gruszczyński Adam Józef, 12. Klój Leon, 13. Raś Leszek, 14. Sobalak Marian Bogdan,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za bohaterski udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca ʼ 56

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Stachowiak Józef,

za zasługi w upowszechnianiu i upamiętnianiu prawdy o wydarzeniach Poznańskiego Czerwca ʼ 56:

16. Białecki Konrad Piotr, 17. Grzelczak Piotr, 18. Ławniczak-Loba Agata Maria.