Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.669

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 25/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Dominikany

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Piwowarski Marek Maciej,

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych we Francji, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Piotrowski Tadeusz,

za wybitne zasługi dla społeczności polskiej we Francji, za niesienie pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Dutheil de la Rochere Gerard,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Francji, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Chissos Laurent Marcel André,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Curylo Daniel Tadeusz Roger, 6. Dolecki Edouard,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Gruzji:

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o wspólnej historii Polski i Gruzji, za popularyzowanie polskiej kultury i rozwijanie polsko-gruzińskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Kolbaia David,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za rozwijanie polsko-gruzińskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. o. Dyl Paweł Piotr,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Zeiri Tsipora Haya,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Baraniecki Roman Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej

11. Śniegowski Wojciech Jerzy,

obywatel Republiki Litewskiej

za krzewienie polskiej kultury i sztuki, za działalność charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Dulko Wiktor,

obywatel Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-meksykańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Villanueva Hallal Ricardo,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie psychiatrii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Trenckmann Urlich,

obywatel Republiki Panamy

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15. Palermo Trujillo José Domingo,

obywatel Republiki Salwadoru

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-salwadorskiej współpracy, za promowanie polskości

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Saca Tueme Victor,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy militarnej, za popularyzowanie polskiej historii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kochan Gerald,

obywatel Węgier

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o wspólnej historii Polski i Węgier

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Tischler János,

obywatele Republiki Włoskiej:

za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii i polskich bohaterów bitwy o Monte Cassino

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Golini Petrarcone Giuseppe,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w przekazywaniu prawdy historycznej o polskich bohaterach II wojny światowej

20. Saviano Roberto,

za wybitne zasługi w działalności naukowej i dziennikarskiej, za promowanie komunikacji społecznej

21. ks. Scotti Giuseppe Antonio,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego, za upowszechnianie wiedzy o historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Ostrycharz Robert,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Fraser Izabella Zofia Therese, 24. Hardy Vanda Maria, 25. Mullen Jerome, 26. Stepek Martin, 27. Whitelaw Sean,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi dla społeczności polskiej w Szkocji

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Collins Antonina Teresa.